Month: January 2015

quy hoạch đô thị tại Singapore

quy hoạch đô thị tại Singapore

Về quy hoạch một số khái niệm mới về quy hoạch: Khái niệm “Trung tâm đô thị” Khái niệm “Trung tâm lân cận” khái niệm “Trung tâm vùng xung quanh” là trung tâm cùa một...

Phát triển quy mô lớn hơn  

Duy trì quy mô nhỏ là một quyết định mạo hiểm vì bạn không có tổ chức nào để có thể cầu viện ngoại trừ nỗ lực cá nhân của chính bạn. Ngoài ra, do...

Câu chuyện của Fuqua  

Fuqua bước vào phòng. Bạn có hình dung được nó trông như thế nào không: Một căn phòng cổ, trang nghiêm với ván sàn bằng gỗ mun và một chiếc bàn trải dài cả dặm....
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow