Bạn đang tìm việc – Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế

Những Người Hướng Ngoại Thuộc Nhóm Màu Xanh Da Trời/Màu Vàng trình bày hồ sơ xin việc chính xác và sáng sủa, do vậy thường có những phản hồi tích cực. Với một số người phỏng vấn, đặc biệt là những Người Thuộc Nhóm Màu Xanh Da Trời và Màu Vàng, bạn sẽ cảm thấy có thể giao tiếp một cách thoải mái. Nhưng với những người thuộc nhóm Màu khác, bạn cần chuẩn bị và luyện tập cách đối đáp về những vấn đề không thuộc điểm mạnh của mình. Nhiều người làm trong lĩnh vực nguồn nhân lực thuộc nhóm Màu Xanh Lá Cây; hãy nghiên cứu cách giao tiếp hiệu quả với nhóm Màu này trước khi bạn phỏng vấn bằng cách đọc Chương 4, Tổng quan về những Người Thuộc Nhóm Màu Xanh Lá Cây.
Bạn đang tìm việc - Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế
Bạn đang tìm việc – Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế
Những điểm mạnh bẩm sinh sẽ dễ dàng cho phép bạn:
♦ Có kế hoạch tìm việc sáng tạo được bạn thực hiện theo một cách tuần tự.
♦ Thực hiện nghiên cứu tốt vể những công ty có triển vọng.
♦ Có mạng lưới rộng khắp để chỉ dẫn công việc cho bạn.
♦ Gây ấn tượng với những mối quan hệ mới bằng tính cách sôi nổi, sự hiểu biết và năng lực của bạn.
♦ Tiên đoán những nhu cầu trong tương lai và xu hướng, khả năng tạo ra những công việc mới cho bản thần.
Xác lập thời hạn, báo cáo công việc kinh doanh đồng hồ nam hàng ngày, và ngân sách để giảm sự căng thẳng đối với bạn và gia đình.
Xử lý những trở ngại bằng sáng tạo và chiến lược.
Đê’ tránh những điểm hạn chế của mình, bạn cần:
Nghĩ xem bạn có thể làm gì để trả ơn những người đã giúp bạn; mạng lưới của bạn đôi khi thực hiện chức năng tự phục vụ.
Để không bị bất ngờ, hãy trả lời bằng những câu đầy đủ chủ vị hoặc lắng nghe nhiều hơn.
Học cách kiểm soát xu hướng ngạo mạn của bạn; hãy đóng vai với một Người Thuộc Nhóm Màu Xanh Lá Cây sẵn lòng giúp đỡ.
Chú ý đến những khía cạnh cá nhân khi kinh doanh đồng hồ nam cao cấp, cụ thể là tạo mối quan hệ với người phỏng vấn và gửi thư cảm ơn.
Tìm hiểu thực chất của vấn đề tìm việc để giúp bạn kiên nhẫn hơn với những công việc hành chính; yêu cầu một Người Thuộc Nhóm Màu Vàng sẵn sàng giúp đỡ.
Sử dụng tính sáng tạo và tư duy chiến lược của bạn để giải quyết những việc bị trì hoãn và cản trở không mong đợi.
Trì hoãn đưa ra bất kỳ quyết định nào cho đến khi những tác động đến gia đình và cuộc sống riêng tư của bạn được xem xét.

 

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow