Bạn đang tìm việc – Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế

Bạn thà ra ngoài đường chơi còn hơn đọc phần này. Nhưng hãy gác việc đó lại; bạn đã đọc gần hết phần này rồi. Bạn sẽ thấy được ích lợi từ những mẹo tìm việc cụ thể này.
Bạn đang tìm việc - Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế
Bạn đang tìm việc – Điểm mạnh, Điểm yếu và Điểm hạn chế
Những điểm mạnh bẩm sinh cho phép bạn dễ dàng:
♦ Phản ứng nhanh và quyết đoán với những cơ hội bất ngờ.
♦ Cụ thể và chính xác trong cuộc phỏng vấn về các vị trí và thành tích trước đây.
♦ Tạo được những mối quan hệ tốt trong công việc nhờ sở thích mạo hiểm khi kinh doanh đồng hồ nam cao cấp.
♦ Đàm phán tốt những điểu khoản của công việc mới.
Để giảm bớt những điểm hạn chế, bạn cần:
♦ Tự ép mình để ra những mục tiêu dài hạn; tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, đặc biệt của những Người Thuộc Nhóm Màu Vàng hoặc Màu Xanh Da Trời (để xác định, hãy đọc Chương 24, Điều Chỉnh theo Các Kiểu Tính Cách của Người Khác).
♦ Chuẩn bị trước những vấn đề nhạy cảm, tạo dựng mối quan hệ; thực hành trước với một Người Thuộc Nhóm Màu Xanh Lá Cây.
♦ Thực hiện đúng cam kết, thời hạn, và nhiệm vụ thực chất của công cuộc kinh doanh đồng hồ nam như giữ danh mục địa chỉ liên hệ và gửi thư cảm ơn. Nhờ sự trợ giúp của Người Thuộc Nhóm Màu Vàng sẵn sàng giúp đỡ.
♦ Tự suy nghĩ xem một thư mời làm việc sẽ ảnh hưởng đến bạn và gia đình như thế nào trong tương lai, chứ không phải là tháng hay năm này.
♦ Hào hứng với sự giới thiệu và hướng dân của những người quen và người lạ. Bạn thích những nhóm bạn nhỏ.
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow