Các vấn đề trong 1 công ty  

Trong công ty bạn, các quyết định được đưa ra như thế nào? Ai là người đưa ra những quyết định khó khăn và theo những giá trị nào? Các mục tiêu và tham vọng bao quát của công ty là gì?

cac-van-de-trong-1-cong-ty

Như chúng ta đã đề cập ở các bài học trước, một mô hình ra quyết định rõ ràng và thành công tạo nên văn hóa của công ty. Mô hình đó cũng cần thiết để duy trì động lực thúc đẩy bên ừong văn hóa đó. Xét cho cùng, thật khó cảm nhận sự chuyển động hướng về phía trước nếu các quyết định được đưa ra có vẻ phi lý và thất thường, hay nếu nhân viên chỉ cảm nhận một cách mơ hồ về những gì công ty đang cố gắng thực hiện.

 

Trong việc xây dựng doanh nghiệp, hầu hết chủ doanh nghiệp đều dựa vào trực giác để xây dựng các mục tiêu của công ty, và kết quả là chính cá nhân đó trở thành trung tâm của quá trình ra quyết định. Lấy ví dụ về công ty đồng hồ cơ cao cấp Golden Watch, khi bổ sung các cấp quản lý và phát triển mô hình công ty lên cấp độ cao hơn thì công ty có nguy cơ mất đi những giá trị ban đầu, ý thức về nhiệm vụ và những thế lực có tiếng nói, ảnh hướng đến doanh số đồng hồ cơ của công ty. Khi ở trong Mảnh đất không người, thách thức đặt ra với người chủ doanh nghiệp và những người quản lý mới được tuyển từ bên ngoài vào là cần phải suy nghĩ một cách tỉnh táo về văn hóa của công ty và thực hiện các bước cần thiết để làm rõ, đơn giản hóa và xây dựng niềm tin vào quá trình ra quyết định của công ty.

 

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow