Cạnh tranh trên thương trường

Cạnh tranh trên thương trường là điều khó tránh khỏi. Cũng như bạn, các đối thủ đều muốn có được vụ làm ăn ngon lành. Nhưng bạn đừng coi cạnh tranh là cuộc chiến tranh nảy lửa, hãy lấy đó làm cơ hội để bạn học hỏi, rèn luyện và trở thành người chiến thắng. Thay vì sử dụng những lối cạnh tranh xấu như bán với giá thấp hơn, hay bất cứ thủ đoạn bán hàng nào, bạn cần suy nghĩ để tìm ra cách bán được hàng, duy trì chất lượng kinh doanh và vượt lên trên đối thủ. Hãy cứ lựa chọn con đường đến với cái tốt nhất chứ không phải đánh bại đối thủ. Chiến thắng mà bạn giành được chắc chắn sẽ trong sạch và vinh quang hơn rất nhiều. Những khách hàng trung thành sẵn sàng trợ giúp bạn thành công. Bởi chẳng có khách hàng nào từ chối ủng hộ những doanh nghiệp tốt nhất cả.

Các chiến lược cạnh tranh
Cạnh tranh không có nghĩa là chiến tranh. Cạnh tranh tức là học hỏi, rèn luyện và trở thành người giỏi nhất. Bán hàng và cạnh tranh có chung một khẩu hiệu: “Không phải bạn biết họ mà là họ biết bạn.” Việc dành thời gian phát triển các kỹ năng của bạn còn có ích hơn là “cố gắng” đánh bại người khác

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow