Chúng ta đang giải quyết những vấn đề gì cho khách hàng

“Nếu tôi phải lựa chọn giữa việc mua một thiết bị tai facebook trị giá 2.200 đô la Mỹ hay trả thêm vài trăm đô la Mỹ cho một thiết bị đã có để tải xuống một vài tờ tạp chí với việc đi tới một quầy báo để mua một tờ tạp chí giá 3 đô la Mỹ, đọc nó xong và quẳng đi, hừm… Cuối cùng tôi không cho rằng việc đọc báo điện tử là tốt hơn 10 lần và nó sẽ không thể trở thành một sản phẩm được ưa chuộng”.

“Khi chúng ta nói về nhắn tin, đó lại là một câu chuyện khác. Nếu con gái tôi ngồi đằng sau xe ô tô và muốn liên lạc với bạn bè của nó nhưng không muốn tôi nghe thấy nó nói tai facebook ve dien thoai chuyện, cách duy nhất ở đây là nhắn tin. Đó là một ứng dụng di động phù hợp”.

Cách rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên - Khoa ...

Chúng ta đang giải quyết những vấn đề gì cho khách hàng

“Một bộ phận lớn khách hàng quan tâm tới công nghệ. Vì vậy tôi trở lại vấn đề hành vi của khách hàng và đưa ra câu hỏi: “Chúng ta đang giải quyết những vấn đề gì cho khách hàng, chúng ta đang làm một phép lạ gì mà trước đây chưa làm được?”. Cho tới nay tôi vẫn chưa thấy những vấn đề này được quan tâm tới”.

Giới hạn của sự cá nhân hóa

“Có thể nói sự cá nhân hóa mang ý nghĩa là bạn chỉ lấy tải facebook được thông tin mà bạn quan tâm cho những mục đích của bạn”. Nisenholtz nói. Nhưng ông cũng cho rằng sự cá nhân hóa ngoài việc có những đặc quyền, nó cũng có những giới hạn – đó chính là giới hạn chiều sâu thông tin do một tờ báo có thể cung cấp mà độc giả thấy hữu ích.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow