Đừng mong nhận sự giúp đỡ từ nhà đầu tư

Tư bản chỉ là công ty dùng tiền dể kiếm, tiền, tư bản tham gia vào doanh nghiệp là dể rứt ra trong tưong lai, khi họ thoái lui thì bạn căn phải trả cho họ khoán lợi nhuận từ sản phẩm iphone 5s lock bán ra  họ mong muốn. Ngoài sự giúp dỡ bằng từn bạc, những vấn đê khác bạn chỉ có thể hy vọng chứ không nân ky vọng ở nhà đầu tư.
Nhiều quỹ khi muốn dành được dự án sẽ nói với bạn rằng họ có thể cung cấp nhiểu dịch vụ gia tăng, nhiều tài nguyên. Đừng xem đó là sự thật. Việc nhà đầu tư giới thiệu quan hệ chắc chắn có thể ỉàm được, nhưng thực chất có thể giải quyết được vấn để hay không còn phải xem có phù hợp với quy luật thị trường cũng như duyên phận, dù đểu là doanh nghiệp do họ đầu tư, nhưng giữa họ có thể triển khai hợp tác hay không, hợp tác đến mức độ nào, vể bản chất còn phải xem đôi bên có thể cùng thắng hay không. Việc hợp tác cùng đem lại phẩn thắng cho đôi bên thì dù không có quan hệ vẫn có thể triển khai.

Những bí mật của tầng lớp tư bản (Kỳ 1) | Tiếng nói trí thức
Khi bạn không có tiền, thì giá trị tiền của ai củng như nhau. Khi bạn được phép lựa chọn, bạn có thể so sánh các nhân tố như bối cảnh, nguồn gốc, người quản lý của tiền ấy, nhưng nếu mất quá nhiểu thời gian vì việc này hoặc làm quá đến mức mất hết danh dự và nhân cách thì không cần thiết. Vể bản chất, tiển đểu như nhau, giá trị cũng vì thế không có sự khác biệt.
Nhưng cũng có những quỹ xác thực xem giá trị gia tăng như một mắt xích trong mô hình kinh doanh của mình, đây cũng là một trong những khả năng cạnh tranh để họ có thể phát triển với tốc độ cao. Chẳng hạn Legend Capital CEO của công ty kinh doanh 5s lock, hồi đầu thành lập chỉ có đội ngũ hơn 30 người, so với quy mô của quỹ, thì đội ngũ như vậy là không kinh tế, nhưng họ đã kiên trì, mục đích chính là cung cấp cho doanh nghiệp được họ đầu tư nhiều dịch vụ tốt hơn. Đồng thời, mỗi năm Legend Capital duy trì tổ chức một đợt hoạt động của câu lạc bộ CEO, tập hợp tất cả CEO của các doanh nghiệp được họ đầu tư cùng tham gia và giao lưu, đích thần Liễu Truyển chí cũng tham gia. Hony Capital thậm chí còn tổ chức riêng một công ty tư vấn để làm tăng dịch vụ giá trị gia tăng của họ trong hoạt động đầu tư.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow