Kinh tế

Các vấn đề trong 1 công ty  

Trong công ty bạn, các quyết định được đưa ra như thế nào? Ai là người đưa ra những quyết định khó khăn và theo những giá trị nào? Các mục tiêu và tham vọng...

Câu chuyện của Snapper  

Doanh số bán hàng của công ty đồng hồ cao cấp Snappin’ Turtle tăng với tốc độ bò của loài rùa cho đến khi một người chủ doanh nghiệp tên là Bill Smith mua lại...

Phát triển quy mô lớn hơn  

Duy trì quy mô nhỏ là một quyết định mạo hiểm vì bạn không có tổ chức nào để có thể cầu viện ngoại trừ nỗ lực cá nhân của chính bạn. Ngoài ra, do...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow