Ngược lại, cái gọi là sản lượng cao hơn hoàn toàn vô nghĩa đối với tổ chức dịch vụ công

Mỗi hoạt động trong tổ chức dịch vụ công tương ứng với một đế chế. Đế chế ấy sẽ dùng mọi cách để ngăn không cho hoạt động này bị phế bỏ hoặc thay đổi nghiêm trọng. Nhưng bất kể thứ gì mới mẻ đều gây tranh cãi. Điều này có nghĩa là nó sẽ bị các đế chế hiện hành tiêu diệt trước khi kịp thành lập một đế chế cho riêng mình.

3. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất lại nằm ở lý tưởng cao đẹp của tổ chức dịch vụ công. Xét cho cùng, mọi tổ chức dịch vụ công đều tồn tại để làm việc tốt. Chúng có xu hướng nhìn nhận nhiệm vụ của mình như một khái niệm mang tính tuyệt đối, thuộc về đạo đức thay vì thuộc về kinh tế và như vậy hoàn toàn nằm ngoài bản phân tích chi phí/lợi nhuận. Do kinh tế học luôn tìm kiếm giải pháp phân bố tài nguyên mới nhằm thu về sản lượng cao hơn cho nên mọi khái niệm trong kinh tế đều mang tính tương đối.

6-fdỉm

Ngược lại, cái gọi là sản lượng cao hơn hoàn toàn vô nghĩa đối với tổ chức dịch vụ công

Ngược lại, cái gọi là sản lượng cao hơn hoàn toàn vô nghĩa đối với tổ chức dịch vụ công. Mỗi khi tổ chức dịch vụ công gặp thất bại trong cuộc hành trình làm những điều tốt đẹp, nó sẽ tự nhủ, cái ác hóa ra mạnh mẽ hơn ta tưởng, ta phải đấu tranh kiên quyết hơn mới được. Và thế là nó nhân đôi nỗ lực chỉ để lấn sâu hơn vào thất bại.

Người thuyết giáo từ đủ mọi tôn giáo không ngừng đấu tranh trước biết bao tội ác của con người suốt hàng nghìn năm nay. Thẳng thắn mà nói thì những gì họ làm được là tương đối hạn chế. Nhưng thay vì đối diện với thực tế và cống hiến nguồn năng lượng đáng kể của mình vào nơi mà kết quả có thể dễ dàng đạt được hơn, họ lại chỉ nhân đôi nỗ lực, lãng phí thêm sức người, sức của. Chống lại tội ác của con người rõ ràng là một việc tốt. Mà phàm đã là việc tốt thì luôn tuyệt đối, sao có thể đem ra mà tính toán chi phí/lợi nhuận được?

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow