Bạn có nhiều dự án về đồng hồ nam và bạn cần tham khảo ý kiến của sếp. Nhưng sếp lại không hề có ý muốn góp ý với bạn. Thậm chí một công việc tốt cũng có thể làm bạn nản lòng khi làm việc với một người sếp không được tín nhiệm; một công việc bình thường với một người sếp tuyệt vời lại làm cho bạn khó có thể rời bỏ công ty.
Người sếp Lý Tưởng của Những Người Hướng Ngoại Thuộc Nhóm Màu Xanh Lá Cây/ Màu Vàng

Người sếp Lý Tưởng của Những Người Hướng Ngoại Thuộc Nhóm Màu Xanh Lá Cây/ Màu Vàng

Những Người Thuộc Nhóm Màu Xanh Lá Cây/Màu Vàng đặc biệt rất hòa hợp với Những Người Thuộc Nhóm Màu Xanh Lá Cây khác. Nhưng sếp là người thuộc nhóm màu khác, có tính cách hướng ngoại cũng có thể là những người cố vấn tốt.
Đừng ngần ngại trao đồi với sếp về dự án đồng hồ nam mới của bạn hay về bất kỳ một kế hoạch kinh doanh nào khác, kể cả chuyện cá nhân nếu muốn xin ý kiến người khác.