Những toan tính của Prater

Trong trường hợp của Prater, những tính toán kinh tế hiện ra đặc biệt to lớn. Prater hiểu rằng việc điều hành doanh nghiệp theo quan điểm của nhà đầu tư sẽ đòi hỏi anh một lần nữa phải đảm nhận trách nhiệm của người chủ doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Mặc dù Prater thích điều hành doanh nghiệp đồng hồ của mình nhưng anh không cảm thấy loại động lực tập trung chuyên sâu vào bên trong những chiếc đồng hồ cao cấp này để có thể lãnh đạo và đổi mới mà nhiều người chủ doanh nghiệp khác cảm thấy. Anh có thể hình dung ra điều đó khi anh vừa mới bát đầu nhưng lại nghĩ râng mình có đủ khả năng để làm được tất cả mọi thứ, anh có thể chỉ hạnh phúc khi tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp mà ông đã có, phát triển nó lên rồi quy đổi thành tiền trong vòng 24 tháng. Nhưng liệu về mặt tài chính mọi thứ có như nhau không? Hay liệu Prater có giữ vững để phát triển xa hơn trong việc áp dụng nó, đón nhận nguồn vốn có sẵn cho anh và mở rộng hoạt động nhận thuê ngoài không?

thu-thuat-theo-doi

về mặt bề ngoài, hợp tác với công ty thuộc nhóm Fortune 50 có lẽ là một bước đi đúng đắn, nếu không nói đến các rủi ro mà nó mang lại. Chắn chắn những nhà đầu tư mạo hiểm đang ủng hộ phía sau. Như họ nhận thấy, EMR có tiềm năng phát triển lên mức 200 triệu đô la hoặc hơn nếu nó đa dạng hóa hoạt động kinh doanh mua bán đồng hồ của mình. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, có một câu hỏi nghiêm túc cần đặt ra là cá nhân Prater sẽ được hưởng lợi bao nhiêu, khi số tiền góp vốn của anh đã bị giảm đi trong công ty.

Để có thể minh họa tầm quan trọng và mức độ phức tạp đối với các tình huống liên quan tới tài chính của chủ doanh nghiệp, hãy nghiên cứu bản phân tích của Prater từng bước một.

 Link xem thêm: http://donghohoangkim.vn/

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow