Phát triển hồ sơ di động

Nhu cầu tính cơ động trung bình có ở những nhân viên tai facebook có cá tính như giáo sư của ngành giáo dục và các nhà quản lý trong ngành ô tô. Nhu cầu của họ có xu hướng ở giữa di động và di động cao. Ví dụ, các nhân viên ở trường đại học thích dùng máy tính cá nhân hay máy tính xách tay trong văn phòng, nhưng cũng muốn giao tiếp di động khi di chuyển từ nhiều chỗ khác nhau.

Hình 9.4. Hai trục của biểu đồ: nhu cầu dịch vụ và nhu cầu di động

Nhu cầu di động lớn nhất là của những người ra khỏi văn tai facebook ve dien thoai phòng hơn một ngày trong tần hoặc ở nhà, từ các giáo sư cho đến các tài xế taxi.

Tưong tự, những người tiêu dùng cũng có mức độ và loại di động như thế. Ví dụ, tính di động của một người làm viễn thông khác với nhà kinh doanh du lịch.

Hồ sơ ấn tượng – Không khó như bạn nghĩ!

 

Phát triển hồ sơ di động

Bằng cách kết hợp các dịch vụ dự định với các nhu cầu di động,tải facebook đến nay người ta có thể tạo ra các hồ sơ nhân viên di động, hỗ trợ cho việc hiểu rõ các nhu cầu của từng nhân viên một. Như vậy người ta có thể tiếp cận tốt hơn các nhu cầu của từng nhân viên một.

Phong cách kinh doanh

Những nhà kinh doanh di động như Nokia và những hãng kích hoạt IT như Microsoft đã phát triển các hồ sơ di động để thấu hiểu tốt hơn nhu cầu của những khách hàng kinh doanh cuối cùng. Các hồ sơ của Nokia tập trung vào việc sử dụng di động, trong khi các hồ sơ của Microsoft phản ánh môi trường di động dựa trên rất nhiều các thiết bị.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow