tạo ra sự chú ý của mục tiêu

Một trong những điều cốt yếu trong việc xác định nội dung quảng cáo là phải biết “mẫu khách hàng” mục tiêu “nhạy cảm” với những yếu tố nào nhất. Khi đó việc phân tích cạnh tranh sẽ cung cấp nhiều thông tin rất giá trị. Nếu người tiêu dùng “mẫu” nhạy cảm với giá thông tin liên quan đến giá sẽ có tác dụng hơn các thông tin khác; nếu họ nhạy cảm về khả năng thay thế của hàng hóa của bạn với hàng hóa cạnh tranh hơn việc nhấn mạnh tính ưu việt của hàng hóa trong các thông tin quảng cáo sẽ là điều cần thiết canhoecolifecapitol.com. Như vậy những nguyên tắc về phân tích cạnh tranh trình bày ở chương 3 có thể và cần được mở rộng để xét đến pliản ứng của người tiêu dùng “mẫu” đối với sự thay đổi của các yếu tố Ecolife Capitol.
Chiến lược quảng cáo có thể được coi là một quy trình. Trước hết bạn cần tạo ra sự chú ý của thị trường mục tiêu làm cho họ cảm thấy ưa thích những thứ bạn đưa ra trên thị trường và sau đó làm cho bạn lựa chọn doanh nghiệp của bạn. Các câu hỏi “ai” và “cái gì” phải kết hợp hài hoà với nhau. Khi bạn sắp sửa khai trương doanh nghiệp của mình thông điệp của bạn cần có tính chất “gây tiếng vang” là chính. Bạn cần làm cho mọi người biết đến doanh nghiệp của bạn biết đến những gì bạn sẽ đưa ra thị trường địa chỉ doanh nghiệp của bạn ở đâu và khi nào nó sẽ khai trương. Sau chiến dịch quảng cáo cho ngày khai trương là chiến dịch quảng cáo để mọi người luôn nhớ. Bạn cần phải tồn tại trong ý nghĩ của thị trường mục tiêu của bạn và liên tục thông báo cho họ khi nào sẽ giới thiệu những nhãn hiệu hàng hoá mới có các dịch vụ mới hay có đợt bán các hàng hoá đặc biệt.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow