Tổ chức dịch vụ công làm việc dựa trên một khoản ngân sách nhất định

1. Thứ nhất, tổ chức dịch vụ công làm việc dựa trên một khoản ngân sách nhất định. Nó không được trả tiền theo kết quả mà được trả tiền theo nỗ lực. Khoản ngân sách xuất phát từ túi tiền của người khác, dù là người đóng thuế hay nhà tài trợ. Tổ chức dịch vụ công tham gia càng nhiều hoạt động, ngân sách của nó càng có cơ hội phình to. Và cái gọi là thành công đối với tổ chức dịch vụ công được định nghĩa bởi khoản ngân sách lớn hơn thay vì kết quả tích cực hơn. Chính vì thế mà ý tưởng cắt giảm hoạt động hiện hành trở nên rất khó nghe đối với tổ chức dịch vụ công. Chưa biết xác suất thất bại, thành công thế nào, có ai bận tâm hay không, nhưng chỉ biết rằng ngay tức khắc nó sẽ đánh mất chỗ đứng và vị thế trên thị trường.

194b572f-b72c-4c34-a4b8-d727fb273299

Tổ chức dịch vụ công làm việc dựa trên một khoản ngân sách nhất định

2. Thứ hai, mỗi tổ chức dịch vụ công đều phải chịu lệ thuộc vào quá nhiều thành phần cùng lúc. Mỗi doanh nghiệp kiếm tiền bằng cách bán sản phẩm ra thị trường chỉ cần để tâm đến một thành phần duy nhất: người tiêu dùng. Dựa trên một và chỉ một thành phần này, doanh nghiệp mới có thể kiếm cho mình một miếng bánh thị phần tí teo nào đó trên một thị trường nhỏ bé nào đó. Như vậy đã là quá đủ để thỏa mãn tất cả thành phần còn lại, từ cổ đông, nhân viên, đến cộng đồng, xã hội… Nhưng chính vì tổ chức dịch vụ công, bao gồm cả hoạt động nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp, vốn dĩ không có mục đích gì cụ thể cho nên thành phần nào cũng đóng một vai trò to lớn. Nó phải thỏa mãn tất cả mọi người, tựa như một kẻ đẽo cày giữa đường vậy.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow