Tư duy khoa học của trẻ em

Ngoài điều trẻ em đã biết, các nhà nghiên cứu đã nhận diện ra vài yếu tố khác ảnh hưởng tới việc phát triển tư duy khoa học. Đầu tiên, chủ đề khoa học thường tạo nên thành công cho học sinh trong lớp. Chẳng hạn, trẻ lớp năm giỏi nhiều trong việc hiểu các khái niệm vật lí hơn là làm tham luận xã hội. Bên cạnh đó, học sinh thành công hơn khi phải hoàn thành các nhiệm vụ buộc chúng phải nhận diện nguyên nhân, thay vì tạo ra một kết quả đặc thù.

tu-duy-khoa-hoc-cua-tre-em

Bởi quá trình khoa học luôn phức tạp nên việc dạy khoa học có nhiều cách để tiếp cận. Chẳng hạn, thầy giáo có thể hỏi một câu hỏi nhưng có nhiều cách để trả lời. Phương pháp truyền thống chỉ tập trung vào việc trả lời đúng hay không đúng. Phương pháp hiện đại tập trung vào việc hiểu “tại sao” học sinh trả lời theo cách đó. Thay vì tập trung vào câu trả lời (đúng hay sai), thầy giáo sẽ tập trung vào cách học sinh suy nghĩ để cho ra câu trả lời.

 

Thay vì cho câu trả lời, thầy giáo khuyến khích học sinh hình dung đến điều xảy ra, cho phép các em dùng quá trình logic và khoa học để đi tới câu trả lời. Khảo cứu này kết luận rằng nhờ phương pháp dạy hiện đại, nền giáo dục của Mỹ đã thúc đẩy nhiều phát triển và sản sinh ra các nhà khoa học, các sản phẩm mang tính công nghệ, kỹ thuật cao nhiều hơn các nước khác như iPhone, đồng hồ cao cấp, ô tô… Có ba kiểu giảng dạy khoa học: phương pháp truyền thống hay “trực tiếp”, phương pháp “học qua hành”, và phương pháp “khám phá”. Phương pháp truyền thống là cách thầy giáo giảng giải thí nghiệm và kết quả của nó, rồi học sinh phải ghi nhớ chúng. “Học qua hành” là cách thầy giáo nêu ra vân đề, học sinh phải thực hiện trực tiếp theo hướng dẫn của thầy giáo để giải thích kết quả. Kiểu tốt nhất và thách thức nhất là phương pháp “Khám phá”, với phương pháp này, học sinh sẽ nghĩ ra, thực hành, và giải thích kết quả riêng của mình, thông thường với vài gợi ý từ thẩy giáo. Đây là cách hiệu quả nhất để đẩy mạnh tính sáng tạo, tuy nhiên, giới hạn của nó là chỉ nhằm vào vài học sinh được lựa chọn, vì không nhiều các học sinh có thể tiếp nhận được thông tin theo cách này. Có rất nhiều nhân tài đã được tìm ra nhờ phương pháp thứ 3 như Bill Gate – Chủ sở hữu Microsoft, Deny Launc – người sáng tạo, phát triển đồng hồ cơ lên 1 trang mới, Mark Zuckerberg – người sang lập Facebook..

Nguồn: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-nam.html

 

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow