Vấn đề ở đây không phải là yếu tố con người như những gì mà các nhà cải cách cứ ảo tưởng

Vấn đề ở đây không phải là yếu tố con người như những gì mà các nhà cải cách cứ ảo tưởng hết từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chúng ta nên biết rằng ngay cả những người đổi mới nhất, mang tính khởi nghiệp nhất cũng cư xử như một kẻ lười nhác nhất, hoặc một tên chính khách ham hố quyền lực nhất chỉ 6 tháng sau khi họ chịu trách nhiệm quản lý một tổ chức dịch vụ công nào đó, đặc biệt nếu tổ chức này là cơ quan nhà nước.

211

Vấn đề ở đây không phải là yếu tố con người như những gì mà các nhà cải cách cứ ảo tưởng

Tổ chức dịch vụ công được tiêm vắc xin làm tê liệt đổi mới và khởi nghiệp ngay từ trước khi nó sinh ra. Tính chống đối đổi mới và khởi nghiệp là bản chất của nó.  Ta tìm thấy minh chứng hùng hồn nhất trong phòng nhân sự ở khối doanh nghiệp lớn. Phòng này về cơ bản tựa như một tổ chức dịch vụ công ngay trong nội bộ doanh nghiệp. Thông thường nó sẽ được vận hành bởi những người thể hiện khả năng vượt trội trong các thị trường cạnh tranh. Ấy thế nhưng phòng nhân sự lại không phải là đơn vị khét tiếng về đổi mới như ta hình dung. Họ rất giỏi xây dựng đế chế. Họ luôn muốn làm thêm nữa cái sẵn có. Họ không muốn từ bỏ những gì đang làm. Và họ ít khi nào chịu đổi mới một khi đã thành lập xong đế chế cho riêng mình.

Có ba nguyên nhân chính giải thích tại sao tổ chức dịch vụ công gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong đổi mới và khởi nghiệp hơn các doanh nghiệp hiện hành.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow