Xác định chi phí

Xét về mặt tài chính thì một tháng, chi phí cho giấc mơ (tiền thuê nhà, tiền thế chấp, kế hoạch trả góp… là bao nhiêu? Hây bắt đầu nghĩ về thu nhập và chi phí dưới hình thức dòng tiển hàng tháng – tiển vào và tiến ra – thay vì dưới hình thức tổng số tiền. Mọi thứ thường rẻ hơn rất, rất nhiều so với bạn nghĩ. Ví dụ một chiếc Lamborghini Gallardo Spyder mới ở cửa hàng trưng bày có giá 260.000 đôla, chi phí là 2897,80 đôla mỗi tháng. Tôi đã thấy chiếc xe yêu thích của tôi – Aston Martin DB9 đã đi khoảng 1.700 km trên eBay.com với giá 136.000 đôla, chi phí là 2.003,10 đôla mỗi tháng. Vậy một chuyến du lịch vòng quanh thế giới (từ Los Angeles Tokyo -ỳ Singapore Bangkok -ỳ Delhi hay Bombay -ỳ London Frankfurt Los Angeles) với giá 1.399 đôla như 1 chiếc đồng hồ cao cấp thì sao?

Xác định chi phí

Cuối cùng, hãy tính thu nhập mục tiêu hàng tháng (TMI) để hiện thực hóa những giấc mơ này. Cách làm như sau: Trước hết, hãy tính tổng mỗi cột A, B, c (chỉ tính bốn giấc mơ đã chọn). Một số cột có thể có tổng bằng 0, điểu này rất tốt. Tiếp theo, hãy lấy tổng chi tiêu hàng tháng nhân 1,3 (số 1,3 chỉ khoản chi tiêu của bạn cộng 30% tiền dự phòng hay tiết kiệm). Con số này chính là TMI và là mục tiêu bạn cần ghi nhớ trong phần còn lại của cuốn sách này. Tôi muốn tiếp tục chia TMI cho 30 để có. Thu nhập mục tiêu hàng ngày (TDI)1. Tôi thấy làm việc với một mục tiêu hàng ngày sẽ dễ hơn. Máy tính trên trang web trợ giúp của chúng tôi sẽ làm việc này cho bạn và khiến nó trở nên thật dễ dàng.

Điếu may mắn là những con số này có thể sẽ thấp hơn so với tính toán và nó thường giảm theo thời gian khi bạn từ bỏ nhiếu thứ “muốn có” để đổi lấy những điều “muốn làm” dù chỉ một lán duy nhất trong đời. Tính lưu động là tác nhân khuyến khích xu hướng này. Tôi đã giúp sinh viên kiếm được thêm 10.000 đôla mỗi tháng chi trong vòng ba tháng.

Xác định ba bước đi cho mỗi giấc mơ trong số bốn giấc mơ kinh doanh mua bán đồng hồ thuộc kế hoạch sáu tháng và thực hiện bước đẩu tiên ngay bây giờ.

Tôi không tin vào những kế hoạch dài hạn và những mục đích xa xôi. Trên thực tế, tôi thường đặt kế hoạch cho ba tháng và sáu tháng. Có quá nhiều điểu thay đổi và thực tế trong tương lai là một lý do để trì hoãn hành động. Vì vậy, mục đích của bài tập này không phải là lên kế hoạch từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mà là xác định mục đích cuối cùng, phương tiện cẩn thiết để đạt được chúng (TMI, TDI) và hình thành động lực với những bước quan trọng đầu tiên. Muốn vậy thì điếu quan trọng là giải phóng thời gian và đem lại TMI. Chương tiếp theo sẽ giải quyết vấn đề này.

Trước hết, hãy tập trung vào những bước quan trọng đầu tiên. Với mỗi giấc mơ, hãy xác định ba bước đi giúp bạn tiến gần tới việc hiện thực hóa nó hơn. Đưa ra những hành động đơn giản, rõ ràng ngay bây giờ, ngày mai (hoàn thành trước 11 giờ sáng) và ngày kia (cũng hoàn thành trước 11 giờ sáng).

Link: http://donghohoangkim.vn/

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow