Xử lý tình huống đàm phán  

Nói ngắn gọn, thí dụ về công ty đóng gói đồng hồ Movado SINUS cho chúng ta một người thương lượng thành thạo sẽ xử lý tình huống như thế nào đối vối người đàm phán của mình: tác động vào những nhân tố có thực chứ không phải là giá định để thay đổi nhận thức của đôi phương về tình huống mới (chấm dứt thương lượng), giúp anh ta thấy sẽ mất gì nếu không thỏa thuận được với nhau (sẽ ký với Beta), hoặc sẽ được gì nếu thoả thuận về một đề nghị mới, khác với các phương án lựa chọn cũ. Như thê, rời khỏi bàn thương lượng cũng có thể coi như một batna (một phương án đưa ra để đánh đổi). Chắc chắn đó cũng là một phương án lựa chọn nhưng đó có phải là phương án tốt nhất không nếu đối phương không có gì đề mà mất?

Dao tao ky nang mem - www.daotaonghethammy.vn

Nếu phải nói lại về tiện ích của batna, người ta có thể nhắc lại là hatna vừa la điếm đi vào thương lượng (nếu không thể có được gì hơn thì thương lượng phỏng có ích gì?) vừa là điểm ra cho biết khi nào thì ngừng thương lượng. Nguy hiểm nhất là khi cảm thấy bắt buộc phải thương lượng vì không có phương án lựa chọn nào khác, một kiểu thương lương bất đắc dĩ mà không thấy một triển vọng thành công nào. Trong trường hợp này, batna cũng là một khả năng đáng giá cho biết về điều có thể đạt được trong thương lượng vì nó cho biết người ta sẽ đi đến đâu và sẽ làm gì cho dù kết quả thương lượng sẽ ra sao. Ngoài ra, các bên thương lượng nên biết đánh giá, ước lượng xem những đề nghị của đối phương đưa ra có giá trị đến đâu. Để làm được việc này, họ phải có lập luận hợp lý dựa trên những tiêu chí có thế chấp nhận được vì chúng khách quan, không phụ thuộc vào bối cảnh đặc thù của thương lượng.

http://donghohoangkim.vn/dong-ho-movado.html

 

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow